Civilrätten eller privaträtten, som den också i motsats till den offentliga rätten kan kallas, innefattar bland annat regler om köp, hyra, arrende, lån, skuldebrev, borgen, växlar och checkar, pantsättning, allmänna och speciella regler om ingående av avtal.

Regler om fullmakt, regler om associationer (sammanslutningar såsom olika typer av bolag och föreningar), regler om fastigheter, skadestånd på grund av vållande.

Regler om äktenskaps ingående och upplösning, äkta makars och sambors egendom, regler om relationen mellan barn och föräldrar, namn, adoption, arv, testamente och boutredning.

Någon knivskarp gräns mot andra rättsområden kan emellertid inte dras.

Våra verksamhetsområden