I avtal mellan en konsument och en näringsidkare befinner sig ofta konsumenten i en position som den svagare avtalsparten. För att balansera förhållandet står därför vissa särskilda rättigheter konsumenter till buds. Om du som konsument behöver hjälp med att tillvarata dina rättigheter under konsumentlagstiftningen så finns vi tillgängliga för att hjälpa dig med detta.

Våra verksamhetsområden