Verksamhetsområde

Familjerätt

Hot/risk och möjligheter

Juridik, och inte minst familjerätt, innefattar många hot, risker och fallgropar. Riktigt hanterat och med god framförhållning kan dessa faror omvandlas till möjligheter.


Konsekvenser

Oklarhet i viktiga dokument som testamente, äktenskapsförord och samboavtal m.m. är naturligtvis olyckligt för den som en dag blir lidande. Tyvärr är det nog så att risken är stor för att många människor riskerar att bli besvikna i framtiden.


Död och tråkigheter

Testamente förknippas med död och tråkigheter. Motståndet att se över sin situation är för många av oss av naturliga skäl ofta starkt. Därför blir testamenten oskrivna alternativt blir redan skrivna testamenten liggande med felaktig innebörd. Det är klokt att göra det till en vana att återkommande se över sitt testamente, så att innehållet stämmer överens med den verkliga omvärldssituationen.


Varför kan ”mallar” från nätet utgöra en fara?

Svaret är enkelt. Det går inte att formulera standardlösningar för människors olika situationer och behov. Ett testamente ska upprättas utifrån testators individuella önskemål och behov.


Ofullständiga äktenskapsförord

Vid en systematisk genomgång av äktenskapsförord, under en viss period, visade det sig att inte mindre än 35 % av registrerade äktenskapsförord vara oklara eller direkt felaktiga i sin juridiska formulering. Källa: Examensarbete från Juridicum i Uppsala år 2006, av Walleng . Omnämnd i boken Äktenskap, Samboende och partnerskap av Agell & Brattström, femte upplaga sid 138.


Undersökningen underlättas att äktenskapsförord det finns ett krav på registrering för att äktenskapsförordet ska bli formellt gällande. Notera att Skattemyndigheten, som registrerar äktenskapsförord, endast prövar den formella utformningen. Någon prövning av det juridiska innehållet görs alltså inte.


Osäkerhet ekonomisk konsekvens

Äktenskapsförord är ett av de viktigaste avtalen inom familjerätten. Dess verkan blir oftast väsentlig på lång sikt. Formuleringen kan få mycket stor betydelse för hur den ekonomiska konsekvensen blir mellan makar i bodelning med anledning av skilsmässa, dödsfall, utsökning, konkurs m.m. i framtiden.


Mörkertal vad gäller testamente

Till skillnad från äktenskapsförord omfattas t ex inte testamente av någon registrering och det är därför omöjligt att säga hur omfattande bristerna i tusentals testamenten runt om i Sverige faktiskt är.


Vilka andra fallgropar finns?

Det finns en hel del. Därför är det viktigt att ha tillgång till en jurist som är väl insatt i juridiken. En person som är beredd att möta dina funderingar så snart de uppkommer. Ofta ändras omständigheter som kan ändra förutsättningarna. Det är därför viktigt att löpande uppdatera sina skrivna dokument.


Behovsanalys

Kontakta oss så vi gör vi tillsammans en situations- och behovsanalys vad gäller dig och din familj.


Kontakta oss

Våra verksamhetsområden