Arvskifte

Sedan bouppteckning upprättats och registrerats hos skattemyndigheten ska boet avvecklas. Detta innebär att skulderna ska betalas, bodelning göras, legat utlämnas och att arvskifte ska genomföras.

Arvsskifteshandling upprättas skriftligen. Alla dödsbodelägare ska skriva på. Det går att låta sig företrädas av fullmäktig.

Det är värdet på arvsskiftesdagen som gäller inte värdet på dödsdagen.

Dödsbodelägare har möjlighet frivilligt att frångå arvsreglerna 

Vi hjälper dig att upprätta arvskifte.

Kontakta oss

Våra verksamhetsområden