Verksamhetsområde

Brottmål

FÖRSVARSADVOKAT

Att bli anklagad för brott är för individen mycket stressande. Du kan bli hämtad eller kallad till polis för förhör. Polisen kan lägga ner eller påbörja en förundersökning. Åklagaren kan besluta om åtal. Du behöver någon som kan se klart på din situation. Någon som lojalt och med engagemang ser till din rättssäkerhet. Någon som ifrågasätter vad andra säger att du gjort. Som ifrågasätter den bevisning som pekar ut dig. En misstänkt person har rätt till ett försvar och att rättssäkerheten garanteras igenom hela processen.  En försvarsadvokat ser till din sak och talar för dig i kanske en av dina svåraste stunder du varit med om.


MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Som offer för ett brott kan du vara skakad och nedstämd. Du kan ha drabbats av kroppsskada och psykisk lidande. Din integritet kan ha kränkts och det kan finnas andra psykiska och fysiska skador. Din egendom kan var borta eller förstörd. Du vet inte vad som ska hända eller vad du kan göra. Kanske känns det hopplöst. Ett målsägandebiträde är ditt stöd i den ibland ansträngande utredning och rättegång som följer. Ditt biträde förklarar den rättsliga processen för dig, följer med dig till polisförhör, hjälper till att ta fram underlag och yrka skadestånd för den kränkning och sveda och värk m.m. som brottet har åsamkat dig samt berättar vad som kommer att hända vid rättegången, vilka rättigheter du har att få ekonomisk ersättning för dina skador och psykiska lidande. Ditt målsägandebiträde sammanställer och yrkar för din del ekonomiskt skadestånd för de skador du lidit. Staten står för kostnaden för det biträde du får från oss.

Våra verksamhetsområden