1637679065451

Att bli anklagad för brott är för individen mycket stressande. Du kan bli hämtad eller kallad till polis för förhör. Polisen kan inleda en förundersökning. Åklagaren kan besluta om att väcka åtal vid domstol. Du behöver någon som kan se klart på din situation. Någon som lojalt och med engagemang ser till din rättssäkerhet. Någon som ifrågasätter vad andra påstår att du gjort om du menar att det är oriktigt och som kritsikt ifrågasätter den bevisning som eventuellt pekar ut dig. En misstänkt person har rätt till ett försvar så att rättssäkerheten upprätthålls.


En försvarsadvokat ser till din sak och talar för dig genom hela processen i kanske en av de svåraste stunder du varit med om.


Om du är misstänkt för ett allvarligt brott förordnar domstolen en advokat som offentlig försvarare åt dig. Du har rätt att själv begära den advokat du önskar som offentlig försvarare.


Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att påföljden blir böter, till exempel vid mindre trafikförseelser. Vid dessa mindre allvarliga brott kan du få offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen.


Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet kan du bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader, beroende på din inkomst. En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser. För en sådan privat försvarare är det du själv som betalar kostnaden.


Försvarsadvokaten hjälper dig igenom hela den juridiska processen, med allt som rör brottmålet och är också med vid rättegången inför domstolen.

Våra verksamhetsområden