Allmänpraktiserande advokatbyrå med specialistkunskap inom brottmål och humanjuridik.

Start
Anna
Petra

Vi åtar oss att företräda privatpersoner och mindre företag.

Att bli anklagad för brott är för individen mycket stressande. Du kan bli hämtad eller kallad till polis för förhör. Polisen kan lägga ner eller påbörja en förundersökning. Åklagaren kan besluta om åtal. Du behöver någon som kan se klart på din situation. Någon som lojalt och med engagemang ser till din rättssäkerhet. Någon som ifrågasätter vad andra säger att du gjort. Som ifrågasätter den bevisning som pekar ut dig. En misstänkt person har rätt till ett försvar och att rättssäkerheten garanteras igenom hela processen. En försvarsadvokat ser till din sak och talar för dig i kanske en av dina svåraste stunder du varit med om.

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN