Offentlig försvarare kallas i vardagligt tal för försvarsadvokat. Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter, till exempel trafikmål. Vid vissa mindre allvarliga brott kan du få offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl. Det är domstolen som avgör det. Säger domstolen nej har du rätt att anlita en privat försvarare.

Våra verksamhetsområden