Arvsordningen är reglerad enligt vad som anges i Ärvdabalken och avgör vilka som står i begrepp att ärva någon vid dennes bortgång samt den inbördes ordningen mellan arvingarna om inget annat har bestämts genom testamente.

Vi hjälper dig att reda ut de juridiska begreppen och förklara vilka risker som finns, men också vilka möjligheter som ryms inom ramen för arvsrätten.

Kontakta oss

Våra verksamhetsområden