Den allmänna förmögenhetsrätten är ett vidsträckt rättsområde som samlar flera mindre rättsområden som alla har gemensamt att de är kopplade till en persons egendoms- och förmögenhetsförhållanden. Till den allmänna förmögenhetsrätten hör områden som reglerar bl.a. fastighetsrätt, nyttjanderätter, skulder och aktier.

Våra verksamhetsområden