Köprätten reglerar köp av lös egendom. Inom köprättsliga tvister kan flera olika lagar och omständigheter behöva beaktas. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist för att kunna reda ut tvisten.

Våra verksamhetsområden