LPT – Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård är en lag som är avsedd att komplettera hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) med föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård. En förutsättning för tillämpning av lagen är att patienten i fråga motsätter sig vården.

En person som vårdas enligt LPT kan behöva särskild hjälp att tillvarata sin rätt och det finns i vissa fall en rätt att få ett offentligt biträde förordnat av förvaltningsrätten som kan hjälpa personen med detta.

Våra verksamhetsområden