Barn anses ha ett särskilt behov av stöd i vissa rättsprocesser, därför förordnas ibland en jurist som särskild företrädare för barn. Så sker till exempel i de fall en förälder misstänks ha brustit i sin omsorg av barnet.

Våra verksamhetsområden