LRV – Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Om man har begått ett brott kan man dömas till rättspsykiatrisk vård. Förutsättningen är att rätten bedömt att man led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks.

I vissa fall kan psykiskt sjuka dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Det gäller om man har begått ett allvarligt brott och har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att man vid den tidpunkten led av en allvarlig psykisk störning.

Våra verksamhetsområden