I vissa ärenden kan du ha rätt att få ett offentligt biträde förordnat. Ett offentligt biträde är oftast en advokat eller en biträdande jurist, men kan också vara någon annan som bedömts lämplig. Om du har rätt till ett offentligt biträde betalas kostnaden för biträdet av staten.

Våra verksamhetsområden