Advokat

Petra Kumlin

Grundare och ägare sedan 2015

  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2013
  • Jur. kand. Stockholms universitet 2005


Offentlig försvarare och målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Offentligt biträde vid ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV).
Offentligt biträde i migrationsärenden om asyl, arbetstillstånd och anknytning.
Ombud i vårdnadstvister och i ekonomisk familjerätt.