Advokat

Petra Kumlin

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2013

Jur. kand. Stockholms universitet 2005


Offentlig försvarare och målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Offentligt biträde vid ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV).
Offentligt biträde i migrationsärenden om asyl, arbetstillstånd och anknytning.
Ombud i vårdnadstvister och i ekonomisk familjerätt.