Advokat

Anna Roth


  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2017
  • Biträdande jurist 2016, Advokatfirman Petra Kumlin AB
  • Jur. kand. Stockholms universitetet 2012

Offentlig försvarare och målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Offentligt biträde vid ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV).
Offentligt biträde i migrationsärenden om asyl, arbetstillstånd och anknytning.
Ombud i vårdnadstvister och i ekonomisk familjerätt.