Carmen Arroyo

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2021

Advokat på Advokatfirman Petra Kumlin AB sedan den 1 augusti 2022

Offentlig försvarare och målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Offentligt biträde vid ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV).

Offentligt biträde i migrationsärenden om asyl, arbetstillstånd och anknytning.

Ombud i vårdnadstvister och i ekonomisk familjerätt.